O knjizi

“(R)evolucija odnosa ljekar – pacijent” je udžbenik namijenjen prvenstve­no studentima svih fakulteta zdravstvenog usmjerenja, posebno studenti­ma psihologije i medicine, kao i svim zdravstvenim radnicima (ljekarima, specijalizantima i specijalistima svih oblasti medicine, stomatolozima, medicinskim sestrama i tehničarima, psihoterapeutima…), odnosno svim “pomagačima” koji su u direktnom kontaktu s pacijentima / klijentima. Iako smo se u knjizi prvenstveno fokusirali na različite aspekte odnosa i komunikacije ljekara i pacijenata, kao i na druge izazove koji su prisutni u ovom specifičnom odnosu, svi opisani fenomeni mogu biti korisni i za razumijevanje odnosa između bilo kojeg zdravstvenog radnika, odnosno osobe koja pruža pomoć, i onoga ko tu pomoć prima.

U prvom dijelu knjige opisan je razvoj odnosa ljekar – pacijent kroz historiju, uz naglasak na važnost holističkog pristupa pacijentu. Također su opisani terapijski aspekti, s posebnim naglaskom na granice kontakta u ovom delikatnom i izazovnom odnosu.

Drugi dio posvećen je ljekaru, njegovim emocijama, strahovima i dilemama. U poređenju s opštom populacijom, mnogi ljekari pate od burnouta, jer se suočavaju s visokim nivoom radnog naprezanja i emocio­nalnih zahtjeva. Dobar osjećaj i emotivna stabilnost ljekara od vitalnog su značaja ne samo za pojedinca već i za njegovu sposobnost da pruži viso­kokvalitetnu uslugu pacijentu. S obzirom na veliki teret i odgovornost koje nose, postavlja se pitanje koliko su ljekari obučeni i pripremljeni da sami sebi pruže podršku i ostanu zdravi uz sve karakteristike njihovog posla. Po­seban naglasak se stavlja na suočavanje, priznavanje i nošenje s ljekarskom greškom.

Umijeće i nauka o komunikaciji ljekara i pacijenata detaljno su obra­đeni u trećem dijelu knjige. Različite vremenske i prostorne okolnosti predstavljaju izazov za izoštravanje komunikacijskih vještina kod ljekara. Pažnju treba posvetiti komunikaciji s pacijentima i njihovim porodicama u progresivnom stadiju bolesti, na odjelima intenzivne njege, a posebno umijeće zahtijeva razgovor s mladim pacijentom u terminalnoj fazi bole­sti, kao i s njegovom porodicom. Obrađene su strategije komunikacije s pacijentima s izazovnim ponašanjima, uključujući pacijente koji dobiva­ju medicinske (polu)informacije putem svima dostupnog interneta, zatim s nepovjerljivim pacijentima koji prijete tužbom, ili pak pacijentima koji konstantno traže sigurnost i previše se vezuju za svog ljekara.

Naposljetku, u četvrtom dijelu knjige opisana je priroda placebo efekta, hipertenzije bijelog mantila i drugih fenomena koji se tiču sugestije i autosugestije kod pacijenata. Sva poglavlja u knjizi zasnovana su na rezul­tatima najnovijih istraživanja.