Bosna i Hercegovina je dobila udžbenik „(R)evolucija odnosa ljekar – pacijent“,  autorica prof. dr Sabine Alispahić i dr. sc. Amine Godinjak, jedan od prvih u bosansko-heregovačkoj literaturi, koji je nastao sinergijom medicine i psihologije.

Biografije

Prof. Sabina Alispahić rođena je 1985. godine u Sarajevu. Po završetku Prve gimnazije i Srednje muzičke škole 2004. godine upisuje Filozofski fakultet Uni­verziteta u Sarajevu, Odsjek za psihologiju. Krajem 2008. godine upisuje Poslije­diplomski doktorski studij iz psihologije, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirala u maju 2013. godine.

Zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za psihologiju, gdje je trenutno u zvanju vanrednog profesora te drži predavanja iz oblasti kliničke i zdravstvene psihologije. Od 2014. godine predstavnik je za BiH u Evropskoj mreži za pozitivnu psihologiju. U periodu od 2014. do 2018. godine obavljala je funkciju predsjednika podružnice Sarajevo Društva psihologa FBiH, gdje je bila glavni organizator Prvog festivala psihologije u Sarajevu.

Član je i predavač DAAD istraživačke mreže u centralnoj i jugoistočnoj Evropi “Trauma, Trust and Memory”. Od 2016. godine član je Inter­nacionalne asocijacije za istraživanje boli (IASP). Od 2015. godine u edukaciji je iz geštalt psihoterapije te trenutno radi kao geštalt psihoterapeut pod supervizijom.

Autorica je mnogobrojih naučno-stručih radova i knjige “Psihologija boli” koja je objavljena 2016. godine.

Dr. sci. med. Amina Godinjak je rođena 1982. godine u Sarajevu.

Pohađala je osnovnu školu u Sarajevu i Zagrebu, a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. Stručni ispit je položila 2009. godine. Odbranila je magi­starski rad 2012. godine, a doktorsku disertaciju 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je 2017. godine.

Dosad je objavila 14 naučnih radova te prezentirala više od 20 radova na kongresima s međunarodnim učešćem. Član je Evropskog udruženja endokrinologa i sekretar Udruženja endokrinologa i dijabetologa u BiH. Aktivni je član/predavač u “Kardiološkom edukativnom centru Sarajevo”.

Bogato i vrijedno kliničko iskustvo je stekla u toku devetogodišnjeg rada u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu. Zaposlena je kao specijalista interne medicine u Eurofarm Centar Poliklinici u Sarajevu.